Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst
Aktuálně kotvíme Smíchovská náplavka, Hořejší nábř., Praha 5
COOL on the water - Hentai Corporation + Jet8

16. 07. 2020
CargoBIO - kino na lodi 19.7.: Příběh koček / Pavarotti

19. 07. 2020
CargoBIO - kino na lodi 26.7.: Hodinářův učeň / Nevinnost

26. 07. 2020
CargoBIO - kino na lodi 2.8.: Letíme / Úsměvy smutných mužů

02. 08. 2020
CANN v Praze

28. 11. 2020