Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst
Smíchovská náplavka pod Palackého mostem
CANN v Praze

28. 11. 2020